Prijzen

Prijzen zijn verschillend, ze verschillen per doelgroep waar de Cartoonacademy haar cursus, workshop of training aan geeft, en hangen ook af van de tijdsduur, en verschillen per sector. Buiten Amsterdam zullen er ook reiskosten gerekend worden. Materiaalkosten worden ook in rekening gebracht. In overleg met opdrachtgevers kan de opdrachtgever voor een deel ook zelf voor materialen zorgen, zoals papier en potloden (voor sommige bedrijven en instanties is dat gemakkelijk). Op deze wijze kan men de kosten drukken.

Zowel wat betreft het onderwijs en de naschoolse opvang, als wat betreft het bedrijfsleven worden de prijzen in overleg bepaald.
Voor lesgeven aan groepen leerlingen < 21 jaar wordt geen BTW gerekend.

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden